Kontakti

SEINÄJOEN JALKAPALLOKERHO OY - SJK
Y-tunnus: 2326505-2

SJK Toimisto / SJK Shop
OmaSp Stadion
Alaseinäjoenkatu 15
60220 Seinäjoki 

Avoinna arkisin 9-16
puhelin (9-16): 040 721 5585
email: info@sjk.fi

HALLINTO

 

Raimo Sarajärvi
Puheenjohtaja
raimo.sarajarvi@fincap.fi

   

Sami-Petteri Kivimäki
Liiketoimintajohtaja
sami-petteri.kivimaki@sjk.fi
+358 40 139 5780

Heikki Leppänen
Talousjohtaja
heikki.leppanen@sjk.fi
+358 40 162 5696

   

Teemu Virtanen
Myyntijohtaja
teemu.virtanen@sjk.fi
+358 45 321 8599

   

Joni Vesalainen
Akatemian kaupallinen johtaja
joni.vesalainen@sjk.fi
+358 44 583 1898

Matias Lampinen
Myyntipäällikkö
matias.lampinen@sjk.fi
+358 40 513 7878

Elina Keski-Hakuni
Talouspäällikkö
(Äitiyslomalla 3.8. alkaen.)

Rene Luhtala
Art Director + SJK Shop 
rene.luhtala@sjk.fi
+358 40 055 1801

   

URHEILUTOIMINTA

 
Richard Dorman
Technical director
richard.dorman@sjk.fi

Pekka Lehtinen
First team administrator
pekka.lehtinen@sjk.fi

   

Alexei Eremenko sr.
Head coach
alexei.eremenko@sjk.fi

Mikko Kujala
Head of performance
mikko.kujala@sjk.fi

   

Umar Marhiev
Coach
umar.marhiev@sjk.fi

Joshua Bowen
Sports science

   

Luis Fernando da Silva
Coach
luis.fernando@sjk.fi

 
   
Jani Uotinen
Head of academy
jani.uotinen@sjk.fi

Toni Lehtinen
Coach
toni.lehtinen@sjk.fi

 

Brian Page
Talent coach /SJK-juniorit
brian.page@sjk.fi

   

SJK-juniorit
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki
toimisto@sjk-juniorit.fi
+358 6 414 6585
www.sjk-juniorit.fi

Akatemia U23
Mika Palomäki
Joukkueenjohtaja
palomaki.mika@netikka.fi
   
Akatemia U20
Pasi Oksanen
Joukkueenjohtaja
pasi.oksanen@lakea.fi

Akatemia U17
Mika Ketola
Joukkueenjohtaja
mika.ketola67@gmail.com

 
   
MUUT YHTEYDET  

Media ja haastattelupyynnöt
Lari Paski, media officer
+358 400 883 044
lari.paski@sjk.fi

 

Kannattajat (Supporters)
Lari Paski, Supporters Liaison officer (SLO)
lari.paski@sjk.fi

 

   
SJK eSports
SJK:n elektronisen urheilun joukkue
esports@sjk.fi
 
   

LASKUTUSOSOITTEET

Verkkolasku:
003723265052 (Opus Capita)

Sähköposti:
SeinajoenJalkapallokerhoOy.FI.P.106190-2@docinbound.com

Paperilaskujen osoite:
Seinäjoen Jalkapallokerho Oy - SJK, OY 22677, 00063 Laskunet

Muu posti:
Alaseinäjoenkatu 15 60220 Seinäjoki

Seinäjoen Jalkapallokerho Oy - SJK jäsen- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

SEINÄJOEN JALKAPALLOKERHO OY - SJK

Y-tunnus: 2326505-2
Alaseinäjoenkatu 15, 60220 Seinäjoki

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Teemu Virtnanen
info@sjk.fi
040 721 5585

3. Rekisterin nimi
SJK asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriä käytetään palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä mainontaan ja markkinointiin. Markkinointi voi sisältää myös Seinäjoen Jalkapallokerho Oy - SJK yhteistyökumppaneiden tarjoamia etuja. Markkinoinnissa asiakkaan ostotietoja voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseksi siten, että asiakas saa tietoa häntä kiinnostavista tuotteista ja palveluista. 

Tietoja voidaan käyttää suoramainontaan ja -markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt käsittelemästä häntä koskevia tietoja näihin tarkoituksiin.

4.1
Asiakkaan etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (CoreGo Oy, SeamChip-palvelu) sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, tapahtumahallintaa, läsnäoloseurantaa ja asiakasviestintää.


6. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika


Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. 
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. 
SeamChip-palvelun tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen. 
SeamChip-palvelun sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tallennetut tiedot varmennettu 2 kertaisella tietokantavarmennuksella, joka on vahvasti salattu.
SeamChip-palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on vahvasti salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on SSL-suojattu. 

7. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten tms. henkilötietolain tarkoittamaan tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Seinäjoen Jalkapallokerho Oy - SJK vastaa tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. 

Alkuun