Sopimusehdot

Sopimusehdot

1. ASIAKKUUS

OmaSp Gaming Housen asiakassopimus tehdään aina Seinäjoen Jalkapallokerhon verkkokaupassa. Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa määritettyjä ehtoja maksaessaan verkkopankkitunnuksella ensimmäistä maksua tai esittämällä virallisen henkilötodistuksen asiakastunnistetta noutaessaan. Tällöin SJK eSports tallentaa tietojärjestelmäänsä asiakkaan henkilötunnuksen loppuosan. Gaming Housen asiakkaita ovat kaikki tämän palvelusopimuksen verkkokaupassa hyväksyneet, aloitusmaksun sekä palvelumaksun maksaneet henkilöt, joilla on käytössään sähköpostiosoite ja suomalainen tilinumero. Alle 18-vuotias henkilö pelaa Gaming Housella sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla ja hänelle luovutetaan asiakastunniste ainoastaan huoltajan hyväksynnällä. Suositusikäraja Gaming Housella on vähintään 12 vuotta. Asiakas on tietoinen, että Gaming House toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa, ja että pääasiallinen kommunikointi keskuksen kanssa tapahtuu sähköpostitse. SJK eSportsilla on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

2. ASIAKASTUNNISTE, TIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET Asiakkaalle luovutetaan käyttöön asiakkuuden todentamista varten henkilökohtainen asiakastunniste. Asiakastunniste on aina esitettävä Gaming Housella vierailtaessa. Se on myös erikseen pyynnöstä näytettävä Gaming Housen henkilökunnalle. Asiakastunnisteen katoamisesta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. Asiakas on vastuussa huolimattomasti säilytetyn asiakastunnisteen väärinkäytöstä mahdollisesti koituvista kustannuksista.

Asiakkaan on välittömästi tiedotettava yhteystietojensa muutoksesta. SJK eSports tallentaa asiakkaan tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Gaming Housen asiakastunnisteen kadotessa tulee asiakkaan lunastaa uusi tunniste kadonneen tunnisteen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittuneet tunnisteet vaihdetaan veloituksetta.

Asiakastunnistetta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.

Asiakastunnisteen käyttö edellyttää asiakkaan tunnistamista joko SJK eSportsin rekisteriin kuvattavan valokuvan avulla tai kuvallisen henkilökortin esittämistä pyydettäessä. Asiakastunniste tulee palauttaa sopimuksen irtisanomisen yhteydessä. Palauttamattomasta tai käyttökelvottomasta asiakastunnisteesta veloitamme 24,90 euroa.

3. ALOITUSMAKSU

Palvelusopimuksen alussa suoritetaan hinnaston mukainen aloitusmaksu.

Aloitusmaksua ei palauteta palvelusopimuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä.

4. PALVELUMAKSU

Aloitusmaksun lisäksi asiakkaan tulee maksaa sopimuksessa mainittu palvelumaksu, joka veloitetaan sopimuksessa sovitulla tavalla. Palvelumaksu antaa asiakkaalle Gaming Housen käyttöoikeuden.

5. TARJOTTAVAT PALVELUT

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Gaming Housen palveluja asiakaskauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

6. ASIAKKUUDEN VOIMASSAOLOAIKA

Asiakkuus on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden. Asiakkuus on henkilökohtainen. Palvelusopimus on voimassa joko toistaiseksi tai määräaikaisesti. Määräaikaisia sopimuksia ei ketjuteta. Asiakkuus jatkuu automaattisesti tai niin kauan kun asiakkuuteen liittyvät maksut on suoritettu eikä sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu. Asiakkuuden voi tarvittaessa tauottaa terveyssyistä tai irtisanoa. Kaikissa em. tapauksissa asiakas tekee ilmoituksen sähköpostitse tai kirjallisesti.

7. ASIAKKUUDEN IRTISANOMINEN

Irtisanominen tapahtuu sähköpostitse ja Gaming Housen edustaja kuittaa irtisanomisilmoituksen vastaanotetuksi vastaamalla sähköpostiviestiin.

Gaming Housen asiakkaalla on 30 päivän irtisanomisaika. Mikäli irtisanomisajalle osuu vielä yksi palvelumaksu, tulee se maksaa ja asiakkaalla on pelaamisoikeus maksetun kauden loppuun. Mikäli asiakkaalla on sopimusta irtisanottaessa liikuntaseteleillä tai vastaavalla yrityksen myöntämällä maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, ei näitä palauteta tai hyvitetä millään tavalla.

8. MAKSUEHDOT

Asiakas voi maksaa Aloitusmaksun ja Palvelumaksun ensimmäisen maksuerän verkkomaksuna tai maksusuorituksena keskuksessa. Keskuksessa maksun voi suorittaa pankki-/luottokortilla.

Sopimuksen mukaiset tulevat Palvelumaksut tullaan laskuttamaan Asiakkaalta e-laskulla. Laskutusta varten Asiakkaan tulee tehdä Palvelumaksusta e-laskusopimus. Asiakas vastaa itse e-laskusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan.

Toistaiseksi voimassa olevan Palvelusopimuksen kuukausimaksu veloitetaan asiakkaan tililtä kerran kuukaudessa. Mikäli Palvelumaksuun kohdistuvaa e-laskua ei voida veloittaa automaattisesti asiakkaan tililtä, Asiakkaalle lähetetään muistutuslasku, johon lisätään toimistokulut sekä laskutuslisä.

9. HINNANMUUTOKSET

Ilmoitettuaan asiasta asiakkaalle viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan, SJK eSports voi korottaa tai laskea asiakkuuden hintaa. SJK eSports ilmoittaa muutoksista Gaming Housen ilmoitustaululla ja sähköpostitse. Ennalta maksetun määräaikaisen palvelusopimuksen hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia kesken sopimuskauden. Ennalta maksetun palvelusopimuksen voimassaoloajan umpeutuessa asiakas voi lunastaa uuden palvelusopimuksen sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

SJK eSports on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

10. OSTOSTEN LASKUTUSSOPIMUS

SJK eSports voi tarjota asiakkaalle mahdollisuutta ostaa palveluita e-laskulla.

Ostoille määritellään erillinen laskutuskatto, jota asiakas sitoutuu noudattamaan. Laskulle kirjatut ostot veloitetaan asiakkaalta kuukausittain.

Toistuvat maksuviivästymiset aiheuttavat osto-oikeuden menettämisen.

11. VASTUU MAKSUISTA

Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, asiakkaan oikeus Gaming Housen palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen palvelusopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinen maksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen asiakas on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. SJK eSportsilla on oikeus periä viivästyskorkoa ja hinnaston mukaista muistutusmaksua sekä toimistokuluja myöhästyneistä maksuista.

12. TOIMINTAA JA SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET

SJK eSports pidättää itsellään oikeuden pitää keskusta suljettuna, muuttaa asiakaspalvelun ja keskuksen aukioloaikoja ja tehdä sesonkiluonteisia loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. SJK eSports ilmoittaa muutoksista keskuksen ilmoitustaululla ja sähköpostitse. SJK eSports pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja tuotteiden määrää. SJK eSports varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

13. SÄÄNNÖT

• Esitä asiakastunnisteesi aina Gaming Houselle saapuessasi. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä.

• Gaming Housen asiakkailta odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja. Huolehdithan myös henkilökohtaisesta hygieniastasi.

• Tupakointi, omien alkoholituotteiden, huumeiden tai muiden päihdeaineiden käyttö ei ole sallittua Gaming Housen tiloissa.

• Jos asiakas tahallisesti vaurioittaa Gaming Housen kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.

• Käytä aina asianmukaista vaatetusta. Ulkokengillä liikkuminen Gaming Housen tiloissa on kielletty.

• Jos asiakas tuo keskukseen oman juomapullon, käytä aina sellaista pulloa jossa on korkki.

• Anna kaikille vieraillemme mahdollisuus käyttää laitteita.

• Gaming Housen koneita tulee käyttää vain ja ainoastaan pelaamiseen.

• Omien eväiden tuominen Gaming Housen tiloihin on kielletty.

• Matkapuhelimen käyttö Gaming Housen tiloissa on kielletty. Toivomme että sammutat tai laitat puhelimesi äänettömälle saapuessasi Gaming Housen tiloihin. Anna itsellesi ja muille vieraillemme mahdollisuus häiriöttömään pelailuun.

• Valo- tai videokuvaaminen Gaming Housella on ehdottomasti kielletty. Kielto koskee myös kamerakännyköitä.

• Olet vastuussa omasta turvallisuudestasi. Seuraa ohjeita. SJK eSports ei vastaa asiakkaiden omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta Gaming Housen tiloissa tai sen alueella.

• SJK eSports ei vastaa asiakkaiden pelivalinnoista. Osassa videopelejä on ikäraja/ suositus jonka alaikäisen huoltaja tiedostaa.

• Mikäli asiakas ei noudata asiakas-sääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia asiakkaitamme tai henkilökuntaamme kohtaan, voidaan asiakkuus jäädyttää määräajaksi tai perua kokonaan. SJK eSports ei tässä tapauksessa palauta mahdollisesti ennakkoon maksettuja maksuja.

• SJK eSports ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, tietoturvan rikkomisesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. SJK eSports ei vastaa asiakkaiden tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä asiakkaille aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan toiminnasta. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi osallistua Gaming Housen tuottamiin palveluihin.

• Asiakas on tietoinen, että Gaming Housen toimitilassa on tallentava kameravalvonta.

• Mikäli asiakas tuo luvatta omalla avaimellaan Gaming Housen tiloihin luvatta ulkopuolisia henkilöitä, sitoutuu hän maksamaan siitä 250 euron korvauksen.

Korvaus laskutetaan asiakkaalta paperilaskulla.

14. SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa.

Lisäksi asiakkaalla on aina oikeus saattaa kulutushyödykettä koskeva riita-asiansa maksutta myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Lautakunta on puolueeton ja riippumaton, tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin. Lautakuntaan valittaminen on asiakkaalle maksutonta.

Tervetuloa OmaSp Gaming Housen asiakkaaksi. Onnittelemme kunnon päätöksestä!

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle.

Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Alkuun